pris och övriga villkor

pris och övriga villkor

Pris och övriga villkor

Privatlektioner: 500 kr per timme + moms
Företag: 600 kr per timme + moms


Övriga villkor: 

  • Förhandsbetalning gäller för beställning av enskild lektion. Avbokning av sådan måste ske senast 24 timmar innan lektionen påbörjas, annars utgår debitering med 50%.
  • Beställning av lektioner mot faktura är bindande. Ombokning av dag och/eller tid av beställd lektion måste ske senast 24 timmar innan denna påbörjas, annars utgår den.
  • Viss flexibilitet gällande ombokning finns i fall elev önskar boka om dag och tid, dock måste detta ske senast 24 timmar innan lektionens början. 
  • För undervisning på kundens arbetsplats debiteras extra för resor och tidspillan beroende på avstånd.

Kaffe och té ingår.


privatlektioner i svenska och engelska