lektioner

Privatlektioner och utbildning 
i svenska och engelska

mitt på Södermalm i Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som kanske vill bättra på din grammatik, men som också vill kunna förstå, tala och skriva svenska eller engelska på ett ledigt och naturligt sätt, både på jobbet och i privata livet. Utbildningen är helt ”skräddarsydd”, det vill säga det är du själv som bestämmer vilken fokus och inriktning undervisningen ska ha, samt i vilken omfattning.

Kanske har du tröttnat på att dina tidigare kurser och utbildningar inte gett de resultat du hade förväntat dig? Här får du möjlighet att nå dem på ett mer direkt och personligare plan. Ja, du får uppmärksamhet på ett helt annat sätt, och får jobba med sådant i språket som just Du behöver slipa till.

Vi har kul med ord, kul tillsammans; och då lär du dig också språket genom engagerat och aktivt deltagande i en lika stimulerande och trivsam som avslappnad miljö. Du ökar ditt ordförråd, lär dig att förstå det ”idiomatiska” språket och bygger upp din entusiasm och vilja att kommunicera. Och allt detta till ett rimligt pris dessutom.

Dagtid eller kvällstid? Du bestämmer! Anmäl dig i dag till en skräddarsydd utbildning!

  1. Konversation
  2. Uttal
  3. Läs- och hörförståelse
  4. Grammatik
  5. Skrivprocessen

läraren Lennart Westmans namnteckning


privatlektioner i svenska och engelska