Korrekturläsning och språkgranskning

Language Team översättningsbyrå korrekturläser svenska och engelska dokument då man kontrollerar stavning, interpunktion och grammatik.
Man granskar också engelska och svenska texter med mål att uppnå en hög idiomatisk språkriktighet, och går på djupet
genom att titta på frasering och meningsbyggnad samt vid behov föreslår relevanta ändringar i texten.

Allt detta görs inom ett stort antal textområden, och av korrekturläsare & språkgranskare med idiomatisk språkkänsla,
det vill säga engelska texter tacklas enbart av personer med engelska som modersmål, och svenska texter av de som har
svenska som första språk. Samtliga byråns medarbetare är dessutom väl insatta i texternas unika ämnesområde.

Man tar givetvis hänsyn till kundens direktiv för att bevara de specifika och generella kontexterna i det aktuella dokumentet.

Snabba leveranser av korrekturlästa och granskade texter till oslagbara priser brukar inte alltid gå ihop. Hos Languagteam gör det!


lin3.gif

Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska
till låga priser och med snabba leveranser.

Language Team för översättning svenska engelska

Language Team translation agency for translation to and from Swedish and English

www.swedish-english.com